Avd. Drammen

Denne avdelingen kom til liv i 2011 etter at ridder Henriksen i lang tid hadde vært bevisst sin brors medlemskap i Sentralstyret. Etter å ha forhørt seg med ridder Johansen d.e. ble det gjennomført et par pilotmøter hvor man holdt tett dialog med Sentralstyret og fulgte vedtektene nøye.

Ridder Henriksen ble adlet 19.november 2011 og avd. Drammen ble formalisert som en del av Rockens Riddere 24.mars 2012 da ridder Johansen d.e. deltok på vegne av Sentralstyret. Avdelingens tidligere møter ble bestemt vurdert som pilotmøter og dermed ikke protokollført i ordenens virke. Første møte ble dermed møtet 24.mars 2012.

Avdeling Drammen består av:

Espen Tormodsgard-Henriksen (adlet 2012)
Tor Roch N. Råll (adlet 2012)
Kim Andreas Nystuen (adlet 2012)
Erlend Holberg (adlet 2012)
Ole Bjørn Mather (adlet 2012)

Primo mai besluttet avdelingen å gi Sentralstyrets ridder Johansen d.e., som relokaliserte til Drammen sommeren 2012, status som assosiert ridder.

Ansvarsområdet til avd. Drammen er Buskerud.