Avd. Sentralstyret

Rockens Riddere ble startet av det som i dag er Sentralstyret. Fire "founding rockers" fant tonen og bestemte seg for å møtes til dyst for å spille rock. De første par møtene var preget av ungdommens spontanitet, men etter en generell omorganisering og kompetanseheving av ordenen i 2003, ble det lagt strammere rammer om ordenens virke.

Ridder Jupskås utformet de første vedtektene til Rockens Riddere og disse ble vedtatt 7.mai 2005. Vedtektene blir tatt opp til vurdering hvert år ved generalforsamlingen til Sentralstyret som gjennomføres i løpet av styrets julebord.

Sentralstyret er p.d.d. den eneste avdelingen som har hatt utskiftninger av sine riddere. Ridder Johansen d.e. ble anbefalt av ridder Jupskås i løpet av sommeren 2004 og ble adlet senere samme år. Da man etter intern diskusjon mottok oppsigelsene til ridderne Skræi og Rorgemoen i 2007 åpnet det seg to ledige plasser ved styrebordet. Ridder Johansen d.y. ble anbefalt av ridder Johansen d.e. i løpet av denne perioden og ble adlet høsten 2007. Ridder Nordal hadde i lang tid vært kollega av ridderne Johansen d.e. og Jupskås og var en naturlig kandidat til den siste plassen i styret. Han ble adlet på høstmøtet året etter.

Sentralstyret har siden den gang vært særdeles stabilt, men ridder Larsen har måtte nedjustere sin møteaktivitet etter å ha flyttet til Vadsø. Han deltar dog der han har mulighet og følger med på møtene som siden julebordet i 2011 ble noenlunde dokumentert online. Det ble gjort et forsøk med Twitter i 2011, men i 2015 har man valgt seg Instagram som det rådende medie.

Sentralstyret består av:

Thomas Bergan; founding rocker.
Dan A. Jupskås; founding rocker.
Truls Larsen; founding rocker.
Gaute J. Johansen; adlet 2007.
Mats B. Johansen; adlet 2004 (referent).
Paul A. Nordal; adlet 2008.

Per 01.01.2012 er to riddere ikke lenger med i avdelingen:

Skjalg Rorgemoen; founding rocker (2001-07).
Børt Erik Skræi (2002-07).

Ansvarsområdet til Sentralstyret er et nasjonalt anliggende med spesielt fokus på nord-områdene og den viktige transportåren Europavei 18. Sentralstyret har et sentralt grep om Oslo, Vestfold og Telemark og man etablerte en støttefunksjon i Drammen som skulle være kontaktledd mot avd. Drammen. I tillegg er Sentralstyret ansvarlig for ordenens organisasjon samt talsavdeling mot medier og omverdenen.