Avd. Odalen

Denne avdelingen ble startet i etterkant av innlemmelsen av ridder Johansen d.e. i Sentralstyret. Ridder Aasheim ble inspirert til å samle et eget kobbel av rockere i et liknende etablissement. Etter en kort forhandlingsrunde og en serie pilotmøter, ble ridder Vik adlet av Rockens Riddere 18.mars 2006.

Avdelingen ble formalisert som "avd. Odalen" 8.april 2006 hvor ridder Johansen d.e. deltok som Sentralstyrets representant. Avdelingens tidligere møter ble samtidig godkjent som legitime møter i Rockens Riddere.

Avdeling Odalen består av:

Thomas Vik, adlet 2006.
Boye Nyberg, adlet 2006.
Stig Aasheim (referent), adlet 2006.
Brede Skogbakken, adlet 2006.
Ole-Anders Tangen, adlet 2006.
Erling Bullfest Solberg, adlet 2012.

Ansvarsområdet til avd. Odalen er Akershus, Hedmark og Oppland samt en utskutt del av Oslo øst.